SSB liga

Ahoj všichni,

pokud Vás nezajímá výsledek sběru názorů na návrhy změn podmínek SSBL, nemusíte číst dále a omlouvám se za SPAM.

Přijal jsem od Vás celkem 55 ohlasů. Většina z nich dorazila přímo e-mailem.

Nebylo v mých silách odpovídat na každý e-mail. Chtěl bych Vám proto všem poděkovat touto cestou za Vaše názory. A také za vyjádřenou podporu v pořádání a hodnocení SSBL.

Mnozí z Vás mi napsali více než pouhé Ano/Ne. Většina z nich mě navedla zapřemýšlet nad jednotlivými otázkami i z pohledů, které mě třeba samotného nenapadly. Díky moc.

A nyní výsledek jednotlivých bodů:

1. Kmitočtový segment

Chtěl bych ukončit svoji regulaci použitých frekvencí během SSBL. V současné době je v podmínkách SSBL stanoveno, že se může závodit pouze v segmentech 3.600 – 3.650 a 3.700 – 3.770.

Regulaci danou místními předpisy a IARU band plánem považuji za dostatečnou a regulaci podmínkami SSBL tak za nadbytečnou. Proto navrhuji následující znění:

Pásmo: 80 m. Využití kmitočtů musí být v souladu s místními předpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikační službu a kmitočtovou tabulkou IARU REGION 1 HF BAND PLAN.

Souhlasíte s tímto návrhem?

38 - Ano

9 - Ne

8 - Ostatní (jiný návrh, bez názoru, nejednoznačná odpověď)

2. Omezený počet kol do celoročního hodnocení

Bohužel, v současné době nejsem schopen tuto změnu implementovat. Nicméně tomuto již několikrát vznesenému požadavku rozumím. Odjet všech dvanáct kol v roce vyžaduje opravdu hodně úsilí. Leckdy dojde jistě i na „boje“ s příbuzenstvem, HI. Zajímal by mě názor širšího kruhu účastníků SSBL, aby bylo jasné, jestli má smysl se do budoucna tímto bodem zabývat.

Jste pro omezení počtu kol započtených do celoročního hodnocení? Nabízí se započítávat „x“ nejlepších kol. Pokud souhlasíte, tak kolik je optimální počet?

23 - Ano

22 - Ne

10 - Ostatní (jiný návrh, bez názoru, nejednoznačná odpověď)

3. Zkrácení závodu

Registruji návrhy na zkrácení SSBL.

Chcete zkrátit SSBL? Pokud ano, tak na 1 hod, 1,5 hod nebo na jinou dobu?

27 - Ne

24 - Ano

4 - Ostatní (jiný návrh, bez názoru, nejednoznačná odpověď)

Zrušení regulace kmitočtů nad rámec regulace IARU band plánem a místními předpisy má Vaši drtivou podporu. Podmínky závodu podle toho upravím.

K tomu však připojím poznámku pořadatele:

"Je na každém účastníkovi SSBL, na jeho úvaze a cti, zda bude vysílat na kmitočtech vymezených jiným druhům provozu než je SSB závodní provoz, např. na kmitočtech 3600-3620 kHz určených dle IARU Band Planu pro digitální druhy provozu; nebo zda bude používat QRO na volacím kmitočtu QRP (3690 kHz) a v jeho bezprostředním okolí."

Další dva body jsou nerozhodné.

U třetího bodu jsou navíc ještě různé návrhy na dobu trvání SSBL. A nejen to, někteří jste navrhovali i konkrétní časy "od do" a ty byly ovšem také různé.

Změny podmínek bych rád provedl od červencového kola tohoto ročníku. O změně podmínek budu informovat ČRK, ČAV a redakci Radiožurnálu/Radioamatéra. Samozřejmě ocením, pokud informaci o změně budete šířit dál kolem sebe.

Ještě jednou všem, kteří mi napsali svůj názor, mockrát děkuji.

73 Miloš OK1MZM